Rodzina Zambrzyckich

Schemat genealogiczny

O Zambrzyckich pisali:

 • Herbarz Polski. Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

 • Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

 • Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Alicja Niedźwiecka, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 25. z 1999. roku

 • Więcej...

 • Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

  Zambrzyce

  1.Alchimowszczyzna
  2.Aleksandrynowo
  3.Barbarówka
  4.Bobrowszczyzna
  5.Bobrykowszczyzna

  Wiecej ....  Maciej i Wielisław de Kolako (z Kołak) w latach 1416 – 1446 otrzymali od księcia mazowieckiego 60 łanów chełmskich ziemi, która znajdowała się w Ziemi Łomżyńskiej nad rzeką Zambrzycą (północno – wschodnia część Mazowsza). Z czasem po jednej stronie rzeki, gdzie była wieś Kołaki, rozrodzili się Kołakowscy, zaś za rzeką Zambrzycą – Zambrzyccy. I Kołakowscy i Zambrzyccy byli potomkami rycerzy Macieja i Wielisława z Kołak. Pieczętowali się herbem Kościesza. Na swojej ziemi założyli wiele osad: Zambrzyce, Zambrzyce Stara Wieś, Zambrzyce Nowa Wieś, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Kapusty i inne. W 1662. roku Grzegorz Zambrzycki z Ziemi Łomżyńskiej zapoczątkował linię litewską rodu Zambrzyckich. Protoplastą mojego rodu był Stefan Zambrzycki, który w 1694. roku był regentem brasławskim. W Wielkim Księstwie Litewskim, na Litwie i Białorusi, Zambrzyccy bardzo się rozrodzili. Powstało wiele gałęzi rodu; gniazda Zambrzyckich znajdują się w powiatach: Oszmiana, Brasław, Dzisna – Głębokie, Mińsk, Orsza. Potomkowie litewskiej linii Zambrzyckich żyją na Litwie, w Estonii, Gruzji, Rosji, USA…

  Wszystkich Zambrzyckich, którzy interesują się historią swego rodu, zapraszam do współpracy nad tworzeniem strony „Rodzina Zambrzyckich”.

  Jadwiga
  z Zambrzyckich
  Wiśniewska - Szynkiewicz

  Szukaj  Protoplasta Rodu:

  Stefan Zambrzycki

  Ostatnio Dodani:

  Marian Zembrzycki

  Jadwiga z Zembrzyckich

  Helena (Irena) z Zambrzyckich

  Wacław Zambrzycki

  Ireneusz Zembrzycki

   

  Napisz do mnie :)