Adolf Zambrzycki


Data urodzenia: 5. sierpnia 1880.r.

Data śmierci: 1940.r.


 • Pochowany na cmentarzu w Małych Dawydkach w grobie rodzinnym, na górce, z żoną Marią, córką Wandą i Heleną ( Irena). Przy nagrobku rośnie biały lilak.


 • Metryka chrztu nr 114. z 1880.r. z kościoła parafialnego w Głębokiem.


 • 5. sierpnia 1880.r. we wsi Przedoły, powiat Głębokie, urodził się Adolf, syn szlachty Hilarego i Leokadii z Szymakowskich. Ochrzczony 10. sierpnia 1880.r.. Ojciec chrzestny: szlachcic Adolf Zambrzycki.


 • Adolf Zambrzycki lat 30 ze wsi Dawydki, syn szlachty Hilarego i Leokadii z Szymakowskich 21. września 1913.r. zawarł związek małżeński z Marią Kowzan lat 22 ze wsi Dawydki, córką Waleriana i Zofii z Zambrzyckich Kowzanów.


 • Po ślubie zamieszkał z żoną Marią w Pieczyszczu, u Baryły (nazwisko), gmina Hołubicze.
 • Pradziadkowie Ludwik Zambrzycki Małgorzata z Ryżych ? Skokowski ? ? Szymakowski ? ? Naksianowicz ?
  Dziadkowie Franciszek-Ludwik Zambrzycki Józefa ze Skokowskich Florian Szymakowski Joanna z Naksianowiczów
  Rodzice Hilary Zambrzycki Leokadia z Szymakowskich
  Adolf Zambrzycki
  Żona Maria z Kowzanów
  Dzieci Wanda Marian Zofia Helena (Irena)