Podziękowanie Adolfa Zambrzyckiego

Schemat genealogiczny


Skan tego Artykułu:

 • Kontakty: Podziękowanie Adolfa Zambrzyckiego


 • Inne Artykuły:

  
  1. Herbarz Polski. Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

  2. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

  3. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Alicja Niedźwiecka, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 25. z 1999. roku.

  4. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Adolf Zambrzycki, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 27. z 1999. roku.

  5. Na pogrzebie Ludwika Zambrzyckiego Posła na sejm z Litwy, zmarłego w Paryżu 1834. Antoni Gorecki.

  6. Sprawa Lubomirskiego w roku 1664. Wiktor Czermak, Odbitka z Ateneum 1885 i 1886.

  7. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie herbarza Milewskiego). Wydanie z rękopisu

  8. Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Opracował Franciszek Piekosiński, Lwów 1911, z Drukarni Ludowej we Lwowie

  9. Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Czesław Jankowski, Petersburg, Księgarnia Grendyszyńskiego, Kraków, G. Gebethner i Spółka, 1896.

  10. Ród Zambrzyckich. Adolf Zambrzycki, Wiadomości Ziemiańskie, numer 11. z 10. listopada 2002., strony 19-24

  Notatka z czasopisma Kontakty. Tygodnik Podlaski.” Numer 27. z 1999. roku

   

     

                                 Śmiałkowie Bolka Śmiałego

     

   Odwiedzając Łomżę, ziemię moich przodków oraz rodzinę tam zamieszkałą, otrzymałem miły prezent imieninowy od „Kontaktów” (nr 25/99), w postaci artykułu o moim rodzie. Uprzejmie dziękuję za piękne i ciekawe opracowanie części naszej historii.

        Herbem Kościesza (Strzegomia) pieczętuje się w Polsce kilkadziesiąt rodów szlacheckich, miedzy innymi i ród Zambrzyckich. Z przekazu Jana Długosza wynika, że ród woja Kościeszy (Strzegomii) zabił biskupa wrocławskiego, Magnusa. Nie ma dowodów na to, że ród Zambrzyckich jest ciągłością rodu woja Kościeszy z XIw.

        Herb Kościesza otrzymał protoplasta naszego rodu Maciej de Kolako-Zambrzycki  ur. ok.1388 r. w Zambrzycach, w parafii Rutki, Ziemia Łomżyńska, od Księcia Mazowieckiego Ziemowita. Wobec tego „plama na rodzie” nie dotyczy nas, rodu Zambrzyckich, jak i wielu innych rodów pieczętujących się herbem Kościesza.

        Wkradły się do tekstu artykułu błędy, zapewne drukarskie, na przykład „wój” zamiast „woj”, „Kupietyn” zamiast Kupientyn, biskupi: „Krakowski” zamiast Kakowski, „Gala” zamiast Gal.

          Pozdrawiając Redakcję, pozostaję z poważaniem

                                                                                 Adolf Zambrzycki

                                                                                              Warszawa

   

  Szukaj  Protoplasta Rodu:

  Stefan Zambrzycki

  Ostatnio Dodani:

  Marian Zembrzycki

  Jadwiga z Zembrzyckich

  Helena (Irena) z Zambrzyckich

  Wacław Zambrzycki

  Ireneusz Zembrzycki

   

  Napisz do mnie :)