Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie herbarza Milewskiego). Wydanie z rękopisu.

Schemat genealogiczny
Inne Artykuły:


  1. Herbarz Polski. Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

  2. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

  3. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Alicja Niedźwiecka, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 25. z 1999. roku.

  4. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Adolf Zambrzycki, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 27. z 1999. roku.

  5. Na pogrzebie Ludwika Zambrzyckiego Posła na sejm z Litwy, zmarłego w Paryżu 1834. Antoni Gorecki.

  6. Sprawa Lubomirskiego w roku 1664. Wiktor Czermak, Odbitka z Ateneum 1885 i 1886.

  7. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie herbarza Milewskiego). Wydanie z rękopisu

  8. Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Opracował Franciszek Piekosiński, Lwów 1911, z Drukarni Ludowej we Lwowie

  9. Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Czesław Jankowski, Petersburg, Księgarnia Grendyszyńskiego, Kraków, G. Gebethner i Spółka, 1896.

  10. Ród Zambrzyckich. Adolf Zambrzycki, Wiadomości Ziemiańskie, numer 11. z 10. listopada 2002., strony 19-24

 

625. Dom Zambrzyckich herbu Kościesza

 

 

Strona 252 i kolejne  następne:

 

     Dobra Zambrzyce w ziemi łomżyńskiej, powiecie zambrowskim, parafii Rutkowskiej, Zambrzyce Stare, Zambrzyce Nowe, Zambrzyce Ninoty albo Minoty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Jankowo, Zambrzyce Plewki, Zambrzyce Wypychy.

 

1423   in Actis terrestribus Łomzensibus, Ninota Zambrzyca scribit se.

 

1436   ibidem. Przeczslaus de Zambrzyca et Niemierza etiam de Zambrzyca fraters germani      scribunt se.

 

1436   ibidem. Joannes de Zambrzyca Zambrzycki scribit se.

 

1436   ibidem. Nomine  Boleslai Ducis Masoviae, inter haerdes de Zambrzyca ex clenodio Kościesze positum vadium.

 

1440   ibidem. Petrus, Stanislaus et Jacobus de Zambrzyca scribunt se.

 

1441   ibidem. Niemierza de Zambrzyca cum Stanislao fratre suo de Zambrzyca scribit se.

 

1443   in Actis terrestribus Zambroviensibus. Niemierza de Zambrzyca scribit se.

 

1445   ibidem. Petrus de Zambrzyca scribit se.

 

1447   ibidem. Paulus filius Stanislai de Zambrzyca scribit se.

 

1450   ibidem. Przeczslaus de Zambrzyca scribit se.

 

1469   in Actis terrestribus Łomzesibus. Mathias Niemierzyc et Paulus ac Stanislaus de Zambrzyca ex armis Kościesza scribunt se.

 

1469   ibidem. Jacobus Ninocic de Zambrzyca scribit se.

 

1475. in Łomza. Joannes Dux Masoviae, unum mansum paludinis alias Bieli super torrente Olszanka jacentis, Jacobo Ninocic de Zambrzyca pro 3 sexagenis on perpetuum vendendo, contulit Privilegium; idqve praesentibus Paulo de Grabowo vexillifero Ciechanowiensi et capitaneo Visnensi [Wizny?], Barholomaeo de Kołaki judice, ac Paulo de Kisielica subjudice Łomzensibuset aliis.

               Ten Jakub Ninocic z Zambrzycy piszący się był owego Ninoty wyżej 1423. roku piszącego się synem, którego to Jakuba synowie niżej następnie wyrażają się .

 

1498 in Actis terrestribus Łomzensibus. Jacobus et Martinus ac Laurentius, et Andreas filii suprascripti Jacobi Ninota de Zambrzyca scribunt se.

              Ci czterej bracia miedzy sobą rodzeni.

1503      ibidem. Jacobus filius Pauli de Zambrzyca et Martinus filius Stephani de Zambrzyca scribunt se.

1505   ibidem. Bernardus, Paulus, Stanislaus, Andreas, Nicolaus filii olim Michaelis, Stanislaus, Andreas, Joannes filii Joannis de Zambrzyca, et Niemierza, Martinus, Albertus, Marcus, Nicolaus, Michael ac Petrus filii olim Stephani, Augustinus, Stanislaus, Helias, Mroceslaus, Joannes et Stephanus filii Mathiae de Zambrzyca scribunt se.

 

1677      in Actis castrensibus Visnensibus. Joannes in Zambrzyce Zambrzycki instigator Regni, in Koniecki Wądołowo et Burzyno haeres scribit se.

 

1682    in Actis terrestribus Surasensibus [Suraż?] , Matthaeus filius olimMartini Zambrzycki de Idzki Srzednie [Icki? Idzki Średnie] haeres, Constantiae filiae olim Andreae Milewski de Milewo Zabielne haeredis, consorti suae summam inscribit.

                           Ta Konstancya Milewska pochodziła z domu Rączków Milewskich i była      

                           Adama Milewskiego komornika ziemskiego bielskiego rodzoną siostrą.

  

SzukajProtoplasta Rodu:

Stefan Zambrzycki

Ostatnio Dodani:

Marian Zembrzycki

Jadwiga z Zembrzyckich

Helena (Irena) z Zambrzyckich

Wacław Zambrzycki

Ireneusz Zembrzycki

 

Napisz do mnie :)