Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich.

Schemat genealogiczny
Inne Artykuły:


  1. Herbarz Polski. Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

  2. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

  3. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Alicja Niedźwiecka, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 25. z 1999. roku.

  4. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Adolf Zambrzycki, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 27. z 1999. roku.

  5. Na pogrzebie Ludwika Zambrzyckiego Posła na sejm z Litwy, zmarłego w Paryżu 1834. Antoni Gorecki.

  6. Sprawa Lubomirskiego w roku 1664. Wiktor Czermak, Odbitka z Ateneum 1885 i 1886.

  7. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie herbarza Milewskiego). Wydanie z rękopisu

  8. Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Opracował Franciszek Piekosiński, Lwów 1911, z Drukarni Ludowej we Lwowie

  9. Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Czesław Jankowski, Petersburg, Księgarnia Grendyszyńskiego, Kraków, G. Gebethner i Spółka, 1896.

  10. Ród Zambrzyckich. Adolf Zambrzycki, Wiadomości Ziemiańskie, numer 11. z 10. listopada 2002., strony 19-24

 

Opracował Franciszek Piekosiński, Lwów 1911, z Drukarni Ludowej we Lwowie.

 

Strona 30:

 

    110. KOŚCIESZA albo STRZEGOMIA.

Ma być w polu czerwonem strzała biała przekrzyżowana, od dołu rozdarta. Jakkolwiek heraldycy Strzegomię za jednoznaczną z Kościeszą mają, to jednak we wczesnej epoce wieków średnich Strzegomia osobnym była herbem. (Patrz Strzegomię).

     Używają herbu tego:

 

1436.r.   Dziedzice z Zambrzycy, pow. łomżyński;  Przecław i Niemierza z Ząbrzycy, bracia rodzeni; Jan z Ząbrzycy Ząbrzycki.

 

1423.r.  Ninota Zambrzyca.

 

1440.r.  Piotr, Stanisław i Jakub z Ząbrzycy.

 

1441.r.  Niemierza i Stanisław ze Ząbrzyc.

 

1443.r.  Niemierza z Ząbrzyc.

 

1445.r.  Piotr ze Ząbrzycy.

 

1447.r.  Paweł syn Stanisława z Ząbrzycy.

 

1450.r.  Przecław z Ząbrzycy.

 

1469.r.  Maciej, Niemierzyc, Paweł i Stanisław ze Ząbrzycy.

 

Strona 31:

 

1475.r.  Jakub Ninocic z Ząbrzycy.

 

1498.r.  Jakub, Marcin, Wawrzyniec i Andrzej synowie Jakuba Ninoty z Ząbrzyc.

 

1503.r.  Jakub syn Pawła z Ząbrzyc, Marcin syn Stefana z Ząbrzyc.

 

1505.r.  Stanisław, Andrzej, Jan synowie Jana z Ząbrzycy;  Niemierza, Marcin, Wojciech, Marek, Mikołaj, Michał i Piotr synowie niegdy Stefana;  Augustyn, Stanisław, Heliasz, Mroczesław, Jan i Stefan synowie Macieja z Ząbrzycy.

   

SzukajProtoplasta Rodu:

Stefan Zambrzycki

Ostatnio Dodani:

Marian Zembrzycki

Jadwiga z Zembrzyckich

Helena (Irena) z Zambrzyckich

Wacław Zambrzycki

Ireneusz Zembrzycki

 

Napisz do mnie :)