Bóbr

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Bóbr – miasteczko w powiecie sieńskim (Sienno), nad rzeką Bóbr, przy drodze z Borysowa do Orszy, o 100 wiorst od Sienna. Na zachód od miasteczka znajduje się miejscowość Pańskie ( w XVIII. wieku  posiadłość Zambrzyckich). W Bobrze jest duży murowany kościół katolicki ufundowany w 1760. roku przez Ignacego Ogińskiego, który wyjednał u króla Augusta III  dla miasteczka Bóbr prawo magdeburskie: przywilej z roku 1762.

    Kościół erygowano tu pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Parafia katolicka Bobrska , dekanatu sieńskiego (Sienno), liczyła wtedy 157 dusz.

    W roku 1857. było tu 1151 mieszkańców, w tym 721 izraelitów. Jarmark odbywał się jeden raz w roku.

    Na zachód od miasteczka znajduje się miejscowość Pańskie ( w XVIII. wieku żyli tu  Zambrzyccy).

    W odległości 51 km  od Bobra  w stronę Orszy leży miejscowość Przewołoczna,  w której w XVIII. wieku żyli Zambrzyccy.

 

     Z parafii Bobrskiej pochodził Ludwik Zambrzycki, syn Onufrego i Heleny z Bartoszewiczów Zambrzyckich. Ludwik ożenił się w Wilnie z Różą z Goreckich primo voto Wysogierdową, córką Walentego i Anny z Reuttów Goreckich.

 

Sienno – w powiecie Sienno w 1871. roku były 4 parafie katolickie:

   Sienno  z  kaplicami na cmentarzu w Purplewie

   Wiadziec (filia)

   Czereja z kaplicami Bohatyr, Kolatki, Obczuha

   oratorium Mieleszkowicze i Bóbr z kaplicą na cmentarzu.

Sieński dekanat archidiecezji mohylewskiej obejmował prawie cały powiat sieński ( część należała do parafii Tołoczyn w powiecie orszańskim) i zawierał cztery parafie, 6 kaplic i jedno oratorium. Dekanat liczył 5106 katolików.

 

Rudnia – wieś w gminie Łukomla, w powiecie sieńskim (Sienno). Stoi tu 13 domów, w których żyje 57 mieszkańców. Jeden mieszkaniec zajmuje się kowalstwem, dwóch wychodzi na zarobek. Wieś należy do archidiecezji mohylewskiej.  W czasie pierwszego  rozbioru, w 1772. roku, wieś znalazła się w granicach Rosji.

 

Kałużyce – wieś na północny zachód od Berezyny (około 10 km). Z Berezyny na północny wschód do Bobra około 60 km. W Kałużycach była posiadłość Wańkowiczów. Dziad pisarza Melchiora Wańkowicza, też Melchior,  był żonaty ze Scholastyką z Goreckich, córką Walentego i Anny z Reuttów Goreckich, których druga córka (według Adolfa Zambrzyckiego) była żoną Tadeusza Zambrzyckiego, ojca Ludwika Zambrzyckiego (męża własnej ciotki – Róży z Goreckich Wysogierdowej). Tadeusz Zambrzycki był przez Goreckich nazywany „ziemianinem z Białej Rusi”.

           Walenty Wańkowicz, malarz, przyjaciel Adama Mickiewicza, Ludwika Zambrzyckiego (syna Tadeusza), Antoniego Goreckiego. W. Wańkowicz namalował portret A. Mickiewicza „Mickiewicz na skale Ajudahu”.

           Walenty Wańkowicz był synem Melchiora Wańkowicza i Scholastyki z Goreckich.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])