Brasław

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

     Stefan Zambrzycki w roku 1694 był regentem brasławskim.

     Jerzy Zambrzycki, syn Stefana,   był przed 8.09.1726.r. pisarzem grodzkim brasławskim.

 

Brasław – niegdyś Bratysław ( mylnie Bracław)  - miasteczko rządowe, powiat nowoaleksandrowski guberni kowieńskiej (Kowno), nad Jeziorem Drywiaty i rzeczką Nowiatą, o 58 wiorst od Nowoaleksandrowska . Byłe miasto powiatowe byłego województwa wileńskiego (stan na rok 1866.), było w latach 1801 – 1808 stolicą powiatu brasławskiego guberni wileńskiej, który istniał w 1801 – 1836 i miał stolicę kolejno w Brasławiu, Widzach i Jeziorosach. Mieszkańców jest tu do około 2000.

    Brasław – gmina Brasław, zarząd gminy. 102 domy, 561 mieszkańców. Trzeci okręg policyjny. Gmina obejmuje 103 miejscowości, ma 773 dymy włościańskie i pięć innych; 3716 mieszkańców włościańskich. Włościane w liczbie 2655 dusz rewizyjnych uwłaszczeni na 12 257 dziesięcinach.

           Jest tu gorzelnia, piec wapienny i dwie garbarnie.

           Cerkiew parafialna prawosławna.

           Niedaleko Brasławia stał na wyspie monaster bazylianów z cudownym obrazem Bogarodzicy, ufundowany przez Kopciów.          

           Trzy domy modlitwy izraelitów.

           Parafialny kościół katolicki pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, murowany, wzniesiony w roku 1500. kosztem Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra. Parafia katolicka dekanatu nowoaleksandrowskiego liczy 14 717 dusz, ma filie w: Belmont, Opsa i Plusy, a kaplice w: Belmont i Pohost.

           Brasław  to starożytna osada słowiańska na pograniczu Litwy, około 1063. roku zdobyli ją od książąt połockich książę litewski Kernus ze swym bratem Gimbutem, ksieciem żmudzkim.

           W czasie zaburzeń za Jana Kazimierza Brasław wiele wycierpiał, tak, że sejm z 1661. roku uwolnił miasto od wszelkich ciężarów i podatków, wyłączając czopowe i cło mytowe. Miasto to wraz z przyległymi wsiami stanowiło starostwo brasławskie, które było starostwem grodowym i w wieku XVIII płaciło 8968 złotych kwarty. Był tu stary zamek i opactwo obrządku greckiego.

         Starostami grodowymi brasławskimi byli:

      Jerzy Zenowicz (1494), Jan Sapieha (1542), Paweł Sapieha (1546), Wojciech książę Radziwiłł (1582), Janusz Tyszkiewicz (1592-1632), Aleksander Wojna (1632), Jerzy Tyszkiewicz (1640), Krzysztof Zawisza (1640-1647), Feliks Pac (1648), Aleksander Wojna (1672-1680), Piotr Pac (1681-1685), Michał Wojna (1697-1700), Karol Stanisław książę Radziwiłł (1700-1715), Kazimierz Marcjan Ogiński (1720-1725), Ignacy Ogiński (1723-1736), Jan Hylzen (1739-1757), Józef Hylzen (1757-1778), Ignacy Burzyński (1786-1789), Stanisław hrabia Manuzzi (1794).

         Marszałkami powiatu brasławskiego byli:

      Jerzy Podbereski (1611), Krzysztof Rudomina (1633), Jan Mikołaj Rudomina (1648-1651), Kazimierz Górski (1668), Jan Jerzy Ogiński (1674-1686), Piotr Pac (1685), Bronisław Wolan (1690), Kazimierz Władysław Biegański (1690-1701), Józefat Antoni Mirski (1726-1735), Mikołaj Andrzej Dusiacki Rudomina (1765-1769), Tomasz Mirski (1771), Michał Ogiński (1770-1775 i powtórnie 1780-1794), Benedykt Wawrzecki (1798-1804), Wincenty Bielikiewicz  (1804-1821), Stanisław hrabia Manuzzi (1814), Michał ze Skrzetuszewa Wawrzecki (1828-1832), Jan Biegański (1834-1840).

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])