Dominika z Czerwieniaków


Data urodzenia: ?

Data śmierci: żyje


 • Brak szczegółowych danych. • Pradziadkowie Mikołaj Czerwieniak Maria z domu Łuczko Feliks Ciereszko Janina z Woronowiczów Filipowicz Aleksander Wiśniewski Kazimiera z Charytoniuków Marian Zembrzycki Władysława z Tyszków
  Dziadkowie Stanisław Czerwieniak Irena z Ciereszków Stanisław Wiśniewski Jadwiga z Zembrzyckich
  Rodzice Arkadiusz Mariusz Czerwieniak Ewa z Wiśniewskich
  Dominika z Czerwieniaków
  Mąż
  Dzieci