Dokszyce

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Dokszyce – miasto w powiecie borysowskim (Borysów), na granicy z powiatem wilejskim, niedaleko źródła rzeki Berezyny; trzeci okręg policyjny, czwarty okręg sądowy, czwarty okręg wojskowy – zarządy wszystkich tych okręgów są w Dokszycach.

     Do Wilna 205 wiorst, do Borysowa 105 wiorst, do Mińska 162 wiorsty, do Petersburga 882 wiorsty.

     O założeniu Dokszyc nie ma pewnych wiadomości, jednak w wieku XV były już powiatowym miasteczkiem namiestnictwa mińskiego,  w roku 1802. przyłączono je do powiatu borysowskiego.

     Dokszyce posiadają kościół katolicki ufundowany w roku 1608. przez biskupa Stanisława Kiszkę, który przeznaczył na fundusz kościoła  folwark Turki, zobowiązując księży, aby utrzymywali szkółkę i przy niej zdolnego nauczyciela. Zapis ten przywilejem zatwierdził 19. stycznia 1609. roku król Zygmunt III.

     Podczas wojny szwedzkiej roku 1708. razem  z miasteczkiem spłonął i kościół i ledwie w roku 1745., za staraniem księdza Michała Fiodorowicza, został  odbudowany, a w roku 1753. przez biskupa Aleksandra Horaina, sufragana żmudzkiego, poświęcony. Przy dokszyckim kościele, za pozwoleniem papieża Piusa VI wprowadzono w 1781. roku Bractwo Świętej Trójcy, które w 1787. roku zatwierdził biskup wileński książę Masalski. W 1843. roku fundusz kościelny przeszedł do skarbu.

     Cerkwie prawosławne dwie, z których jedna punicka, nie wiadomo, przez kogo ufundowana, a tylko w dokumentach pod rokiem 1514. znajduje się uposażenie uczynione przez księcia Konstantego Ostrogskiego; drugą zaś wymurowano w roku 1863.

     Gmina dokszycka składa się ze 102 małych wsi i liczy 1629 dusz męskich.

     W Dokszycach jest zarząd gminny.

     Miasteczko ma przeszło 5600 mieszkańców, spośród których więcej niż pół to Żydzi.

 Są tu dwa domy murowane i drewnianych około 400.

     Mieszkańcy handlują głównie drewnem, ziarnem i solą. Do mieszczan należy przeszło 1300 mórg wypasów.

     W każdą niedzielę odbywają się tu liczne targi. (dane z roku 1866.)

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])