Druja

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

Petronela Naruszewicz, panna lat 20, córka Jana i Anieli z Rudominów Naruszewiczów ze wsi Sołopinki parafii Druja, 15.VI.1852. roku wyszła za mąż za Franciszka Zambrzyckiego, kawalera lat 21, syna Antoniego i Marianny z Rychłowskich Zambrzyckich z folwarku Borowe parafii Ikaźń. Ślub w kościele parafialnym w Drui, ksiądz Kazimierz Aleksandrowicz. Świadkowie ślubu: Stanisław Szpakowski, Adam Szpakowski, Józef Koncewicz, Justyn Naruszewicz.

 Piotr Zubrycki w roku 1926/27 był adwokatem w Drui.

 Druja – miasto w powiecie dziśnieńskim, gmina Druja, 347 domów ( w tym 4 murowane), 4440 mieszkańców (500 prawosławnych,  698 katolickich, 177 jednowierców, 3065 żydów). Przed rokiem 1500. Druja  należała  do ludzi putnych odbywających posługi dla zamku połockiego.

         W roku 1506. Druję z jej przyległościami nadano Annie z Sapiehów Masalskiej, wdowie po kniaziu Tymoteuszu, poległym w bitwie nad Wiedroszą w roku 1499. Prawnuczka jej, Dorota z Horskich Janowa Dziewoczyna wraz z mężem sprzedają Druję w 1611. roku Lwowi Sapieże za 5000 kop groszy litewskich. Odtąd Sapiehowie nazywają miasto Sapieżynę i mianują się hrabiami na Drui. Stefan Batory zatrzymał się tu wracając spod Pskowa.

          W roku 1654. Druja zajęta została przez Szeremetiewa. W roku 1654. był tu przejazdem car Aleksy Michałowicz. W roku 1824. Franciszek Sapieha sprzedaje Druję Józefowi Miłoszowi, którego spadkobiercy do dziś ją posiadają. Prawa miejskie Druja otrzymała w roku 1619. od Zygmunta III.

          Gmina Druja obejmuje 86 miejscowości, w których w 402 domach włościańskich mieszka 4744 włoscian. Nadto w gminie jest 16736 dziesięcin gruntów większej posiadłości. Druja (Druha) – dawniej Sapieżyn, miasto nadetatowe w powiecie dziśnieńskim, na lewym brzegu, zachodnim, Dźwiny, przy ujściu do niej rzeki Drujki. Stacja kolei żelaznej dynebursko-witebskiej, zarząd miasta, sąd sierocki, drugi sąd pokoju trzeciego dziśnieńskiego okręgu dla Drui i dziewięciu przyległych gmin. Zarząd drujskiej gminy włościańskiejze szkółką wiejską, trzeci urząd (stan) policyjny i rezydencja drugiego sędziego śledczego.

       W Drui są cztery cerkwie prawosławne z tych dwie parafialne murowane, parafia kościoła katolickiego pod wezwaniem Św. Trójcy, ufundowany przez Lwa Kazimierza Sapiehę w 1646. roku i trzy katolickie kaplice. Izraelici mają tu okazała bożnicę, jedną ze znaczniejszych na Litwie.

       Mieszkańców ogółem jest tu 4440; z tej liczby prawosławnych 500, wyznawców starego obrządku 177, katolików 698, izraelitów 3065. Domów jest 347, w tym 4 murowane.

       Obie parafie prawosławne liczą razem 1868 dusz; parafia katolicka klasy piątej dekanatu dziśnieńskiego 6465 dusz. Parafia katolicka miała dawniej swą filię we Franopolu, ma kaplicę w Idołcie.

       Gmina włościańska Druja dzieli się na piętnaście okręgów i składa się z  86 wsi z 347 dymami i 4843 mieszkańcami. Okręgo wiejskie: Idołta, Stójki, Krzycewicze, Dziedzino 1, Zabłocie, Dziedzino 2. Kozakowo, Pączany 1, Konstantynowo, Małkowszczyzna, Drujka, Salki, Pączany 2.

       Na przeciwległym brzegu Dźwiny leży miasteczko guberni witebskiej Przydrujsk, którego stacja pocztowa ułatwia komunikację Drui z Balbinowem.

       Przystań w Drui corocznie eksportuje  towary do Rygi na przeszło 40 000 rubli srebrem.

       Druja należała do Massalskich, potem Sapiehów mających  tu w XVIII wieku swój zamek nad brzegiem Dźwiny.

       Byli tu bernardyni, do których należał dzisiejszy parafialny kościół i dominikanie sprowadzeni przez Piotra Kaczanowskiego w 1706. roku.

       Unici mieli dwa drewniane kościoły: Św. Ducha i Św. Spasa.

       Druja do 1795. roku była miastem powiatu brasławskiego województwa wileńskiego.

       Dobra drujskie z Idołtą, Markami i Stajkami są własnością Eugeniusza Miłosza, a zajmują 3731 dziesięcin obszaru.

      Jarmarki w Drui przypadają dwa razy w roku: w styczniu i marcu, a trwają przez cały tydzień. Jarmark styczniowy miewa obrotów mniej więcej na 10 000 złotych polskich, a marcowy jest mniejszy. Targi są mało nawiedzane.

      Dochody Drui na rok 1862. obrachowywano: zwyczajne na złotych polskich 973 i groszy 4; nadzwyczajne na złotych polskich 1064 i groszy 8. Rozchody stałe wyniosły w tym czasie złotych polskich 1766 i groszy 20, rozchody jednorazowe złotych polskich 233 i groszy 10.

      Kapitału nietykalnego miasteczko posiadało tu złotych polskich 203 i groszy 7; niedoborów rozmaitych złotych polskich 1823 i groszy 10; wydatków niezaspokojonych złotych polskich 270.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])