Dzisna

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

Dzisna – (rosyjski: Disna) miasto powiatowe guberni wileńskiej, na lewym brzegu zachodniej Dźwiny, przy ujściu do niej Dzisny.

            Do Wilna, na południowy zachód od Dzisny, 300 wiorst. Z Wilnem Dzisna komunikuje się przez stację kolei żelaznej lipawsko-romeńskiej – Mołodeczno, od którego oddalona jest o 187 wiorst. 10 wiorst na północ od Dzisny, w Borkowiczach, powstanie stacja budującej się teraz kolei żelaznej łączącej Dzisnę z koleją dynebursko-witebską.

       Dzisna posiada zarząd miasta z sądem sierot, powiatowy zarząd policyjny i kasowy, zarząd akcyzy siódmego okręgu, kantor pocztowy, zjazd pojednawczych pośredników, zjazd sędziów pokoju trzeciego (dziśnieńskiego) okręgu, pierwszy sąd pokoju dla Dzisny i czwarty przyległych gmin powiatu, rezydencję powiatowego marszałka szlachty i pierwszego sędziego śledczego, powiatową dwuklasową szkółkę.

       Ludności w Dziśnie jest 6646 osób, z tej liczby prawosławnych 883, wyznawców starego obrządku 6, katolików 2773, luteran 16, izraelitów 2862 i mahometan 6. Ludność żyje w 500 domach, z których murowanych jest 8. Ziemi miejskiej jest 599 dziesięcin, oprócz których 40 dziesięcin pod zabudowaniami w obrębie miasta.

       Cerkwi prawosławnych jest w Dziśnie sześć, z tych dwie parafialne. Obie parafie prawosławne liczą razem 2928 parafian. Dziśnieński dekanat prawosławny liczy 11 parafii: dwie w Dziśnie, Jazno, Łużki, Staro-Szarkowszczyzna, Nowo-Szarkowszczyzna, Cwietyńki, Błaszniki, Czerniewicze, Ihumeń i Porzecze (66 cerkwi).

Kościół katolicki jest tu jeden. Katolicka parafia posiada 4736 wiernych, sześć kaplic: Prosiłkowicze, Czerepy, Zaucie, Kotowicze, Użmiony i Rużmonty. Dawniej były jeszcze filie w Ponizowie, Peresławiu, tudzież kaplica w Dorożkowiczach i Jaznie. Dziśnieński dekanat katolicki liczy 12 parafii: Dzisna, Głębokie, Ikaźń, Zadoroże, Mosarz, Pohost, Miory, Prozoroki, Łużki, Hermanowicze, Druja i Udział. Dekanat liczy 53 313 wiernych.

          Z przystani rzecznej w Dziśnie wychodzi corocznie towarów (głównie zboże i konopie) na przeszło 70 000 rubli srebrnych. Przed miastem ciągną się prawie trzy wiorsty raf na Dźwinie.

          Dzisna została wyniesiona do rzędu miast przez Zygmunta Augusta po utracie Połocka w 1563. roku, zostawszy w parę lat później ufortyfikowaną.

          W czasie wyprawy Batorego na Moskwę  Dzisna była ważnym stanowiskiem wojennym. Odwiedzał ją kilka razy król Stefan Batory, czyniąc przegląd skoncentrowanego tu wojska koronnego, urządzając zakład artylerii do przyszłej wyprawy, wreszcie 4. sierpnia 1579. roku, nadając potwierdzenie lenności (inwestyturę) na Kurlandię księciu Gotardowi Kettlerowi, który tu złożył uroczystą przysięgę wobec króla, senatorów i całego wojska.

        Parafię katolicką ufundował w Dziśnie król Stefan Batory w roku 1583. powierzając ją jezuitom połockim, którzy w 1605. roku otrzymali od króla Zygmunta III przywilej na pomnożenie funduszy.

        W 1630. roku ziemianin województwa połockiego, Krzysztof Malchiewicz-Chełchowski, osadził tu franciszkanów, którzy w 1773. roku, w miejsce poprzedniego drewnianego, wznieśli istniejący do dziś murowany kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Marii Panny.

         Powiat dziśnieński obejmuje północno-wschodnią część guberni i graniczy: na północy i wschodzie z gubernią witebską (Witebsk), od zachodu z Kurlandią, gubernią kowieńską (Kowno) i powiatem święciańskim (Święciany), od południa z powiatem wilejskim (Wilejka) i gubernią mińską (Mińsk).

         Powierzchnia ziemi przedstawia wyniosłą równinę, dochodzącą przy wsi Kowale niedaleko folwarku Ambroszkiewicze do 753 stóp nad poziomem morza. Z rzek najważniejsze są: zachodnia Dźwina opływająca na przestrzeni 70 wiorst północno-wschodnią granicę i dopływ jej Dzisna, zbierająca prawie wszystkie rzeki powiatu, z których główniejsze dopływy prawego brzegu: Miadziołka z Rżawką, Tużbinka, Hołbica z Łosicą, Bereżbica, Piszkunka, Mniuta.

        Błotniste miejscowości grupują się przeważnie w południowo-zachodniej części powiatu, pomiędzy dopływami Dzisny.

        Jeziora rozsypane są po całej powierzchni: jest ich 27, a największe z nich to: Akla i Perebrodzie w północno-wschodniej części, Plisa i Szo w południowo-wschodniej i Bohińskie w zachodniej.

       Gleby w ogóle   są urodzajne, łąki wyborne. Pomimo to hodowla bydła i koni nie przedstawia nic godnego uwagi. Zboża jest pod dostatkiem, uprawa lnu znaczna.

       Przemysł ogranicza się do gorzelni i rękodzielnictwa do zaspokajania miejscowych potrzeb.

       Komunikacyjnym środkiem jest  przede wszystkim zachodnia Dźwina, na której koncentruje się handel, i pocztowy gościniec przerzynający wschodnią część powiatu od stacji Soroki do Dzisny na 71 wiorstach.

       Powiat dzieli się na cztery zarządy policyjne (stany), 22 gminy włościańskie, rozdzielone pomiędzy trzy sądy pokoju trzeciego dziśnieńskiego okręgu.

       Stacji drogi żelaznej powiat nie ma wcale; ma tulko cztery stacje pocztowe: Dzisna, Głębokie, Zaborze i Łużki.

       Cerkwi i kaplic prawosławnych w powiecie 57, z tych 36 parafialnych, rozdzielonych na trzy dekanaty (błahoczynija): dziśnieński, głębocki i drujski  oraz jeden katolicki dekanat diecezji wileńskiej, który posiada, oprócz kościołów parafialnych wymienionych wyżej, dwie filie: Boryskowicze i i Konstantynowo i 26 kaplic.

        Ludności w powiecie ogólnie  jest 133 489, a w tym: szlachty 3220, duchowieństwa wszystkich wyznań 324, mieszczan 11 427, włościan 114 193, wojskowych 3523, cudzoziemców 281, ludzi wolnych 521, a co do wyznań: prawosławnych 69 944, wyznawców starego obrządku 4408, katolików 52 227, luteran 126, izraelitów 6658 i mahometan 126.

       Powiat Dzisna został utworzony w 1795. roku z wschodniej części powiatu brasławskiego  województwa wileńskiego i z południowo-zachodniej części województwa połockiego, które,  jak wiadomo, nie było podzielone na powiaty. (dane z roku 1866.) 

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])