Franciszek Zambrzycki


Data urodzenia: nieznana

Data śmierci: ? 1728.r.


  • Podczaszy oszmiański do śmierci w ? 1728.r.


  • ( Informacja o stanowisku podczaszego oszmiańskiego zacytowana za: "Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom I. Województwo wileńskie. XIV-XVIII wiek." Pod Redakcją Andrzeja Rachuby. Opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk przy współpracy Uładzimira Jemialianczuka i Andreja Macuka.)
  • Rodzice Stefan Zambrzycki ?
    Franciszek Zambrzycki
    Żona ?
    Dzieci Mikołaj Zambrzycki Józef Zambrzycki