Głębokie

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

Głębokie  (ros. Głubokoje) – miasteczko w powiecie dziśnieńskim, nad brzegiem Jeziora Głębokiego, przy pocztowym trakcie łączącym Wilejkę z Dzisną. Do Wilna – na zachód – 233 wiorsty, do Dzisny – na północny wschód – 63 wiorsty. Głębokie składa się jakby z dwóch nierównej wielkości miasteczek oddzielonych od siebie rzeczką wpadającą do jeziora.

      W miasteczku znajdują się: stacja pocztowa załatwiająca wszelkie korespondencje, kancelaria urzędu (stanu) policyjnego, zarząd gminy włościańskiej, szkółka wiejska, kilka młynów, gorzelnia, parę browarów i fabryk miodu, kilka izraelickich domów modlitwy, dwie cerkwie prawosławne ( murowana parafialna i drewniana filialna), murowany kościół katolicki pod wezwaniem Św. Trójcy.

      Żyje tu 4084 mieszkańców (w roku 1879.: 1942 mężczyzn i 2142 kobiety).

      Włościańska gmina Głębokie dzieli się na trzynaście wiejskich okręgów obejmujących 95 wsi, w których żyje 881 mieszkańców.

      Parafia prawosławna (razem z e swoim dekanatem-błahoczynjem) posiada trzy filie, dwie kaplice na cmentarzach i 4348 parafian.

      Głębockie  błahoczynje jest dziesiąte w wileńskiej guberni i ogółem ma trzynaście parafii, sześć  filii i sześć kaplic na cmentarzach.

      Głębocka parafia katolicka, klasy trzeciej, dekanatu dziśnieńskiego liczy w swym obrębie dwie katolickie kaplice: w Wincentowie i Dmitrowszczyźnie (dawniej oprócz tego filia w Oziercach i kaplica w Kopciówce) i 4316 wiernych.

      Józef Korsak, wojewoda mścisławski,  ufundował tu w roku 1628. kościół katolicki, na którego miejscu w późniejszym czasie staraniem miejscowych proboszczów została wymurowana dziś istniejąca fara. Ten sam Korsak ufundował także w roku 1639. drugi murowany kościół katolicki z obszernym klasztorem, w którym osadził karmelitów bosych, nadając im swoją połowę miasteczka Głębokie i inne obszerne dobra (Łastowica), mające 800dymów i przynoszące 100 000 złotych rocznego dochodu, wkładając na zakonników obowiązek utrzymania szkoły i bursy dla biednych uczniów. Karmelici wywiązali się ze swego obowiązku, utrzymując w klasztorze: elementarną szkółkę, konwikt szlachecki na dwunastu ubogich uczniów, bibliotekę złożoną z trecz tysięcy dzieł, zbiór rycin, kart (map) geograficznych), gabinet fizyczny, aptekę, szpital i kilka gościnnych komnat dla zwiedzających to miejsce.

        Po kasacie zakonu w 1864. roku ( carska kara za popieranie  do powstania styczniowego) kościół przerobiono na parafialną cerkiew wschodniego obrządku, mury klasztorne oddano prawosławnemu duchowieństwu, resztki – większość bowiem została rozkradziona – biblioteki i zbiorów naukowych odesłano do wileńskiego muzeum, dobra zaś przeszły do skarbu.

         Karmelitańska połowa Głębokiego, oddana w siedemdziesiątych latach XIX  wieku do wykupu włościanom, liczyła wtedy 841 mieszkańców (399 mężczyzn i 442 kobiety). W roku 1866. było tu 130 domów, w których żyło 573 mieszkańców.

         Druga połowa Głębokiego przeszła do Radziwiłłów w roku 1668. po Annie z Zenowiczów, żonie księcia Albrychta, kasztelana wileńskiego, ordynata nieświeskiego, a po wygaśnięciu tej linii do księcia Wittgenstejna i liczy dziś (1866. rok) 3243 mieszkańców (1543 mężczyzn i 1700 kobiet). W roku 1866 były tu 403 domy i 2074 mieszkańców.

          6. listopada 1661. roku wojska Rzeczypospolitej pod dowództwem Stefana Czarnieckiego i Pawła Sapiehy odniosły walne zwycięstwo nad Chowańskim cofającym się stąd do Połocka ze znacznymi stratami. W okolicach Głębokiego dotąd pozostały ślady tej bitwy w okopach, z których wydobywano kościotrupy i halabardy.

         W roku 1812. główne siły armii francuskiej przeciągały tędy, dążąc do Rosji, sam Napoleon I mieszkał kilka dni w klasztorze karmelitańskim.  (M. Baliński, Starożytna Polska. Tom III.)

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])