Halina z Machniaków


Data urodzenia:?

Data śmierci: żyje


 • Wyszła za mąż za Mieczysława Zembrzyckiego, syna Antoniego, w lutym 1970.r.


 • Mieszkają na Śląsku.




 • Pradziadkowie ? Machniak ? ? ? ? ? ? ?
  Dziadkowie ? Machniak ? ? ?
  Rodzice ? Machniak ?
  Halina z Machniaków
  Mąż Mieczysław Zembrzycki
  Dzieci Wiesława Grzegorz