Jody

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

Jody  -  miasteczko w powiecie dziśnieńskim (Dzisna) oddalone o 220 wiorst od Wilna i o 78 wiorst od Dzisny, w drugim okręgu administracyjnym. Posiada zarząd gminy włościańskiej, wiejską szkółkę, parafialną cerkiew prawosławną. Żyje w tej gminie 423 mieszkańców. Gmina włościańska Jody dzieli się na osiem okręgów wiejskich: Jody, Rafałowo, Paulinowo, Tadulin, Judycyn, Terezjanowo, Zamoszje i Milki. Gmina obejmuje 78 wsi, 544 domy, 4592 dusze. Parafia prawosławna Jody (błahoczynija drujskiego)  liczy 1274 parafian, ma tu cerkiew Św. Eliasza (dane z roku 1866.).

          W 1866. roku miasteczko i wieś Jody miały 15 domów, w których było 179 mieszkańców. Dawne dziedzictwo książąt Sapiehów przechodziło kolejno: w ręce Dionizego Masalskiego (1701. rok), Mikołaja Łopacińskiego – podczaszego mścisławskiego (1742. rok), Ignacego Łopacińskiego – pisarza skarbowego litewskiego. Około roku 1754. Ignacy i Judyta z Prozorów Łopacińscy ufundowali tu jedną cerkiew, a drugą w nowozałożonym przez siebie folwarku – Judycynie (od imienia Judyta). Na utrzymanie tych cerkwi przeznaczyli ziemię.

     Około roku 1774. w lasach jodzkich żył francuski zakonnik - pustelnik.

     W roku 1794. całą tę  majętność Łopacińskich (24 000 dziesięcin) podzielono na cztery części.  Marcin, syn Ignacego, szambelan Jego Królewskiej Mości i podkomorzy dziśnieński wziął samo fundum wraz z murowanym pałacem. Józef, rotmistrz kawalerii narodowej, w swojej części założył folwark, który na cześć swej żony Pauliny z Ogińskich nazwał Paulinowem.

      Ksiądz Rafał Święcicki, kanonik smoleński, brat cioteczny Józefa Łopacińskiego, w części Józefa założył drugi folwark,  który od swego imienia nazwał Rafałowem.

      Józef Łopaciński w swojej wiosce Borodzieniczach, należącej do Milek, a przyłączonej później do Rafałowa, ufundował  murowany kościółek  pod wezwaniem Św. Józefa. W tym kościółku założył groby dla swojej rodziny.

      Tadeusz Łopaciński w swojej części jodzkiej założył dwa folwarki, które od imienia swego i żony nazwał  Tadulinem i Annodworem

     Mikołaj, najmłodszy z braci, wziął Judycyn i założył w nim folwark Mikołajew. Samo fundum Jody od Marcina Łopacińskiego przeszło do jego wnuka Henryka.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])