Kołaki

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Kołaki Kościelne – wieś szlachecka i włościańska w gminie Kossaki, parafia Kołaki, powiat łomżyński  (Łomża).Jest ty kościół parafialny, szkółka i urząd gminy.

        W 1827. roku było tu 20 domów, 255 mieszkańców. Parafia katolicka dekanatu łomżyńskiego  liczy 3138 dusz.

         Folwark  Kołaki - Czachy ( z przyległością Szczodruchy Wypychy, wsiami: Kołaki – Czachy  i  Kołaki - Kościelne), według wiadomości z roku1866. jest rozległy i ma 635 mórg; grunta orne i leśne 294 morgi, łąk 60 mórg, lasu 61 mórg, zarośli 126 mórg, nieużytków i placów 84 morgi.

         Wieś  Kołaki- Czachy ma 10 osad z gruntem 89 mórg.

         Wieś  Kołaki – Kościelne ma 12 osad z gruntem 76 mórg.

         Wieś  Kołaki – Czarny Las to wieś szlachecka i włościańska w powiecie szczuczyńskim, gmina Bełda, parafia Rajgród. W 1827. roku było tu 14 domów, w których żyło 87 mieszkańców.

         Wieś  Kołaki – Strumiłowo  i  Kołaki – Pietrzychowo  (lub: Wietrzychowo)  to wsie w powiecie kolneńskim (Kolno), gmina Rogienice, parafia Mały Płock. W 1827. roku Kołaki – Strumiłowo miały 22 domy i 178 mieszkańców, Kołaki – Pietrzychowo 14 domów i 89 mieszkańców. (dane z roku 1866).

 

Jest to gniazdo Kołakowskich i Zambrzyckich wspominane w dokumentach z 1421. roku (Gloger).

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])