Konstanty Zambrzycki


Data urodzenia: nieznana

Data śmierci: nieznana


 • W 1802. roku napisał podanie do Mińskiego Szlacheckiego Zgromadzenia Posłów: rozpoczął starania o dopisanie swych braci, kuzynów i bratanków do Mińskiej Księgi Szlachty. Zebrał dokumenty poświadczające starodawne szlachectwo rodu Zambrzyckich.
 • Pradziadkowie Stefan Zambrzycki ? ? ? ? ? ? ?
  Dziadkowie Franciszek Zambrzycki ? ? ?
  Rodzice Józef Zambrzycki Joanna z ?
  Konstanty Zambrzycki
  Żona ?
  Dzieci Stanisław Zambrzycki Kazimierz Zambrzycki Antoni Zambrzycki