Milki

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

  Milki – dobra w powiecie dziśnieńskim (Dzisna), drugi okręg policyjny, gmina Jody. Do Jodów 10 wiorst, do Dzisny 72 wiorsty. Milki należały niegdyś do Ikaźni i były własnością księcia Sapiehy. Od Sapiehów około 1754. roku przeszły do Stanisława Burzyńskiego, prokuratora (instygatora) litewskiego, później jego syna Tadeusza (kasztelana smoleńskiego), a następnie do  Ignacego, syna Tadeusza, Burzyńskiego (starosty brasławskiego). Tadeusz nie miał dzieci i,  po jego śmierci, majątek odziedziczyła rodzona siostra Tadeusza – Teresa Jundziłłowa. Około 1818. roku Milki rozpadły się na cztery części:  

    1. Aliny Niezabytowskiej,  

    2. Ottona Kopańskiego ( 18 dusz we wsi Stryżki i 25 dusz we wsi Bildziugi, Bieldziuki),

    3. Trojanowskich (9 dusz we wsi Bildziugi, Biekdziuki),

    4. Giedrojciów (4 dusze we wsi Wory).

            O jedną wiorstę od Milek, blisko wsi Borodzienicze, znajdował się kościół filialny, murowany, pod wezwaniem Św. Józefa, ufundowany w 1830. roku przez Józefa Łopacińskiego (rotmistrza kawalerii narodowej litewskiej. W tym kościele są groby rodziny Łopacińskich.

            Okręg wiejski Milki obejmuje wsie: Wory, Bildziugi (Bieldziuki) Trojanowskich, Bildziugi Kopańskich i Stryżki. Żyje tu 50 włościan uwłaszczonych i 6 beznadziałowych ( dane z 1866. roku).

   Żyli tu Zambrzyccy.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])