Nowy Pohost (Pogost)

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Nowy Pohost (Pogost) – miasteczko prywatne w powiecie dziśnieńskim (Dzisna), w drugim okręgu policyjnym; gmina na miejscu, 210 wiorst do Wilna, 56 wiorst do Dzisny. Żyje tu 466 mieszkańców: 219 mężczyzn i 247 kobiet. W miasteczku jest gminny zarząd, gminna szkoła, do której w 1886. roku uczęszcza 56 dzieci (54 chłopców i 2 dziewczynki). Znajduje się tu cerkiew parafialna drewniana i cerkiew filialna murowana, a także kościół parafialny katolicki. W 1859. roku było tu 32 domy i 199 mieszkańców; w 1866. roku były już 52 domy i 409 mieszkańców, w tej liczbie 102 prawosławnych, 257 katolików i 50 żydów. Kościół katolicki  pod wezwaniem Św. Trójcy, drewniany, na murowanym fundamencie, wzniesiony został w 1593. roku kosztem ks. Leona Sapiehy, odnowiony w 1853. roku.

   W latach 1918.r. – 1940.r. – 1945.r. mieszkali tu:  Julia Zambrzycka z Antonionków (żona Antoniego  i jej dzieci:   1. Bazyli Zambrzycki

2. Władysław Zambrzycki

3. Helena Zambrzycka

oraz jej synowe (żony Bazylego, szewca):

1. Leonarda Zambrzycka (zmarła w bardzo młodym wieku)

2. Eleonora z Szynkiewiczów Zambrzycka

jej wnuczki (córki Bazylego, szewca): 1. Leokadia Zambrzycka i 2. Teresa Zambrzycka.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])