Pańskie

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

Pańskie – wioska w parafii Bóbr ( na północny wschód od Borysowa, obok drogi Mińsk-Orsza), diecezja mohylewska (Mohylew), położona  przy drodze Mińsk – Orsza.

W połowie XVI. wieku wieś Pańskie należała do powiatu orszańskiego (Orsza) Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1772. roku, po I. zaborze, włączono ją do Rosji (granica między Rzeczpospolitą a Rosją przechodziła na rzece Druć przez Tołoczyn.

   Do parafii bobrskiej (Bóbr) należeli Wielmożni Onufry i Helena z Bartoszewiczów Zambrzyccy. Ich syn Ludwik Zambrzycki (lat 25, prawnik, sekretarz kolegialny) ożenił się 14. maja 1829. roku z Różą z Goreckich primo voto Wysogierdową, wdową lat 30, parafianką wileńskiego kościoła Św. Jana. Świadkami ślubu byli Walenty Wańkowicz, Antoni Gorecki porucznik wojsk polskich i Michał Oczapowski profesor Uniwersytetu Wileńskiego. Ślub odbył się w kaplicy Sióstr Miłosierdzia. ( Akt ślubu nr 29. z 14 maja 1829. z kościoła Św. Jana w Wilnie). Ślubu udzielił ksiądz Jerzy Bitowtt, podproboszcz kościoła Św. Jana w Wilnie.

           Zambrzycki herbu Kościesza

„… od Grzegorza pochodzi Jan stolnik Orszański, od którego Józef sędzia prezydent Orszański, od tegoż zaś Tadeusz, Aleksander, Tomasz i Walenty Zambrzyccy w Litwie na Pańskich i Przetłocznie.”

    Cytat z: Kasper Niesiecki, Herbarz Polski. Wydanie J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839 – 1845, tom XI, strona 492–493.

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])