Plissa

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Plissa – miasteczko prywatne nad Jeziorem Plissa w powiecie dziśnieńskim, gmina, okręg wiejski i okręg policyjny na miejscu. Do Dzisny 50 wiorst, a do Wina 210 wiorst, do Głębokiego – na zachód – 4 mile. Jest tu 75 domów, w których żyje 651 mieszkańców (313 mężczyzn i 338 kobiet). W miasteczku znajduje się drewniana kaplica pogrzebowa, cerkiew parafialna, żydowski dom modlitwy, zarząd gminy, szkoła gminna, młyn wodny na rzece Mniucie, sąd gminny i fabryka sukna. W folwarku Plissa znajduje się jeden dom z 63 (?) mieszkańcami. Kiedyś były tu gorzelnia i browar. Własność niegdyś Podbipiętów, dziś dziedzictwo Despot-Zenowiczów. Plissa jako miasteczko została zatwierdzona przywilejem Stanisława Augusta  z 1788. roku.

       Parafia  prawosławna dekanatu (błahoczynia) Głębockiego ma 2038 wiernych (1022 mężczyzn i 1016 kobiet).

        W skład okręgu wiejskiego wchodzi miasteczko Plissa i wsie: Gnilaki i matiesy, ogółem, według spisu z 1864. roku 169 dusz rewizyjnych włościan uwłaszczonych.

        Gmina należy do drugiego okręgu pokoju do spraw włościańskich oraz drugiego rewiru powołanych do służby wojskowej z powiatu dziśnieńskiego  w miasteczku Głębokie i obejmuje 74 wsie, liczące 517 domów, w których żyje 7188 mieszkańców włościan.

        Według spisu z 1864. roku w gminie było 1359 dusz rewizyjnych włościan uwłaszczonych, 748 byłych włościan skarbowych, 56 osadników rosyjskich, 97 włościan nienadzielonych, 30 jednodworców i 90 żołnierzy urlopowanych.

         W skład gminy wchodzi 13 okręgów wiejskich: Plissa, Mniuta 1, Hatowszczyzna, Sielce, Bohuszewicze, Horki (albo: Górki), Justianowo albo: Justynianów, Filipowszczyzna, Gołubicze (Hołubicze), Świła, Mniuta 2, Zadroże (Zadoroże) i Peredoły (Peredolie, Przedoły) (większość danych z roku 1865.)

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])