Przebrodzie

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Przebrodzie

  1809.r.

     Franciszek Ludwik Zambrzycki, syn Ludwika i Małgorzaty z Ryżych urodzony 3 października 1809.r., był ochrzczony w cerkwi grecko-unickiej w Przebrodziu.

            Przebrodź albo Przebrodzie (urzędowo Perebrodze) – miasteczko nad dwoma jeziorami (Przebrodzie i Ostryno) w powiecie dziśnieńskim (Dzisna), w trzecim okręgu policyjnym, gmina i okręg wiejski Przebrodź przy drodze z Druji do Pohostu o 296 wiorst od Wilna i 52 wiorsty od Dzisny. W 1882. roku żyło tu 350 mieszkańców (174 mężczyzn i 176 kobiet). Według spisu z 1866. roku było tu 66 domów i 328 mieszkańców ( 253 prawosławnych, 72 katolików i 23 żydów). Znajdowała się tu cerkiew prawosławna drewniana, pod wezwaniem Św. Jerzego, wzniesiona w 1782.roku staraniem generała Józefa Antoniego Korsaka, szkoła cerkiewna, do której uczęszczało 38 dzieci (33 chłopców i 5 dziewczynek), a także szkoła ludowa będąca własnością miejscowych mieszczan chrześcijańskich. Szkółki duchowne znajdowały się też w Wołkowszczyźnie i  Iwanowie. Miasteczko dawniej było starostwem we władaniu rodziny Kossakowskich.

            Przez Przebrodzie przechodził na wyprawę pod Smoleńsk Stefan Batory i za ułatwienie wojsku przeprawy nadał mieszkańcom prawa miejskie, rozmaite inne przywileje  i dużo ziemi na własność. Oryginalny przywilej przechowywany był bardzo starannie do niedawnych czasów w miejscowej cerkwi. Potwierdzenie dawnych przywilejów otrzymało miasteczko w 1792. roku.

               W skład okręgu wiejskiego wchodziły wsie: Linkowszczyzna, Fiedosowszczyzna,  Muraszki, Zaczerewy, Malawki, Podziawy ( tu była kaplica katolicka ), Pietkuny, Natyszki, Jauteryszki, Gryszewo, Niwniki, Achremowo, Wiaziewszczyzna, Słoboda, Zapołocie, Chorobrowo, Czerniawszczyzna, Nadrezie; przysiółki: Przydoroże, Kondzierszczyzna, Bogdanowo, Czerniawka, Haruszki, Sosnówka i Krasna Górka oraz zaścianki: Hłybka, Rusakowszczyzna, Borkowo, Bory, Kowalewszczyzna, Kurmiełowo, Jankowszczyzna, Piluczenki, Pawluczeńki, Rutkowszczyzna, Świderszczyzna, Perchulewo, Aleksiszki, Gasperowszczyzna, Jakubeńki, Datowszczyzna, Jasienowszczyzna, Kotlarewszczyzna, Strakielewszczyzna, i Wilcza Góra.

             Gmina Przebrodzie składała się z sześciu okręgów wiejskich: Przebrodź, Bielawce, Pohost,  Hustaty, Gabryelowo i Skakuny). Przez jakiś czas zarząd gminy znajdował się we wsi Linkowszczyzna ( 1888. rok).

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])