Zambrzyce – kolebka rodu Zambrzyckich

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)


Zambrzyce


   Okolica szlachecka w powiecie łomżyńskim ( gmina Chlebiotki, parafia Rutki)  miała 1606 mórg obszaru. W jej obrębie leżały:

   Zambrzyce Jankowo, gdzie w 1827. roku były cztery domy, a w nich mieszkało 29 ludzi.

    Zambrzyce Kapusty, w których w 1827. roku były dwadzieścia cztery domy i 130 mieszkańców.

   Zambrzyce Króle: tu w 1827. roku stało dziesięć domów, w których żyło 68 mieszkańców.

    Zambrzyce Nowe, w których w 1827. roku było osiem domów z 43 mieszkańcami.

    Zambrzyce Plewki, gdzie w 1827. roku w ośmiu domach mieszkało 58 ludzi.

    Zambrzyce Stare: tu w 1827. roku w dziesięciu domach było 65 mieszkańców.

 

     W 1866. roku folwark Zambrzyce Króle (z  Konopkami Leśnymi) miał 603 morgi powierzchni; było tu 212 mórg ziemi ornej i ogrodów, 35 mórg łąk, 55 mórg pastwisk, 160 mórg lasu, 98 mórg zarośli i 43 morgi nieużytków.

     W aktach sądowych łomżyńskich spotykamy w 1423. roku Zambrzyce Stare, Zambrzyce Nowe, Zambrzyce Plewki, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Kapusty i Zambrzyce Jankowo.

      W 1578. roku wieś Zambrzyce Stare, w parafii Rutki, ma w 10 działkach 15,5 łana ziemi (największa działka ma 2 łany).

           Zambrzyce Kapusty Wypychy mają w 3 działkach 12 łanów.

           Zambrzyce Nowe   mają 0,5 łana.

           Zambrzyce Króle  ( dwie rodziny)  mają 6 łanów.

           Zambrzyce Plewki – 4,5 łana.

    Zambrzyce – taka wieś była też w powiecie ostrołęckim, gmina i parafia Goworowo. W 1882. roku folwark Zambrzyce Wólka Brzezińska ( w 1869. roku oddzielony od dóbr Ponikiew)  obejmował 625 mórg: ziemi ornej i ogrodów 402 morgi, łąk 44 morgi, pastwisk 142 morgi, nieużytków 37 mórg; folwark ten miał 11 drewnianych budynków.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])