Zaponie

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Zaponie – wieś w parafii katolickiej Kiemieszewicze, gmina Witunicze.

   Zaponie – w 1866. roku była to okolica szlachecka w pobliżu prawej kotliny rzeki Poni, prawego dopływu Berezyny, w powiecie Borysowskim (Borysów). Do Borysowa 89 wiorst.  W Zaponiu była kaplica katolicka.

        Chodźko w „Obrazach Litewskich” (seria 3.a, strona 21. mówi, że te osady szlacheckie zwały się  „Traktem Zapońskim” i słynęły z sejmikowej buty mieszkańców i bójek.  Jan Karłowicz zaś, w swym „Przyczynku do zbioru przysłów”, przytacza „piosnkę  radośną” „Zapończyków”  ułożoną na okoliczność wybrania Zenowicza na marszałka. Piosenka kończy się tak: „A kto płacze? Stabrowszczyki. A kto skacze? Zapończyki.”(strona 11).

        Przez Zaponie w roku 1580. przechodził na czele swych wojsk król Stefan Batory. Do roku 1866. przechowały się ślady pochodu (patrz: E. Tyszkiewicz, Opis powiatu Borysowskiego, strony 49-53).

        W końcu XIX. wieku mieli tu swe dobra Stabrowscy, Czechowiczowie, Butwiłowscy, Uszyńscy, Wojniczowie, Kubliccy. Niegdyś mieli tu też własność Kawczyńscy, z których Enoch w roku 1627. sprzedał swoją część Janowi Burbie.

W Zaponiu żyli kiedyś Zambrzyccy.

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])