Zofia z Zambrzyckich


Data urodzenia: 15. stycznia 1925.r.

Data śmierci: żyje


 • Metryka chrztu nr 11. z 1925.r. z kościoła parafialnego w Bobrowszczyźnie, dekanat w Głębokiem. 15. stycznia 1925.r. we wsi Duże Dawydki, gmina Plissa, powiat Dzisna ?, województwo Mołodeczno, urodziła się Zofia, córka szlachty Adolfa i Marii z Kowzanów Zambrzyckich. Ochrzczona 21. stycznia1925.r.. Ojcem chrzestnym był Bronisław Derwojed, który w 1927. lub 1928. r. wyjechał do Ameryki


 • Związek małżeński z Justynem Otwałko zawarli w 1943.r., po śmierci jego pierwszej żony – starszej siostry Wandy
 • Pradziadkowie Franciszek-Ludwik Zambrzycki Józefa ze Skokowskich Florian Szymakowski Joanna z Naksianowiczów ? Kowzan ? ? Zambrzyck ?
  Dziadkowie Hilary Zambrzycki Leokadia z Szymakowskich Walerian Kowzan Zofia z Zambrzyckich
  Rodzice Adolf Zambrzycki Maria z Kowzanów
  Zofia z Zambrzyckich
  Mąż Justyn Otwałko
  Dzieci Wiktor Alina