Miejscowości związane z Zambrzyckimi

Schemat genealogiczny


Artykuły o Zambrzyckich:

  1. Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

  2. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

  3. Kontakty: Śmiałkowie Bolka Śmiałego

  4. Więcej...
A K R
1.Alchimowszczyzna 28.Klibowszczyzna (Klebowszczyzna) 66.Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
2.Aleksandrynowo 29.Klonówka 67.Rusanowo
B 30.Kolano 68.Rutki
3.Barbarówka 31.Kolonia (Pruska Kolonia) S
4.Bobrowszczyzna 32.Kołaki 69.Sieliszcze
5.Bobrykowszczyzna 33.Kowalewszczyzna 70.Słobódka
6.Borowe 34.Krasny Łuh (Krasny Ług) 71.Sołopinki (Sałopinki)
7.Borysów 35.Królewszczyzna 72.Soroki
8.Bóbr L 73.Strynadki
9.Brasław 36.Leplany 74.Suchodoły
10.Bykowszczyzna Ł 75.Szepielewo

C

37.Łomża 76.Szkatulino
11.Cielesze (Cielczy) 38.Łotysze (Łatysze) 77.Szołdry

D

39.Łozowiki 78.Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
12.Dawydki Małe 40.Łużki

Ś

13.Dawydki Wielkie 41.Łyntupy 79.Święciany
14.Dokszyce M 80.Świła
15.Druja 42.Michały

W

16.Dziadziuszki (Dziadziuki) 43.Milki 81.Wiazynka
17.Dzisna 44.Mińsk 82.Wieczność

E

45.Mniuta 83.

Wilno

18.Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna) N

Z

F

46.Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo) 84.Zadoroże
19.Fawory 47.Nowa Wieś (Nowa Wioska) 85.Zambrów
20.Fortuna 48.Nowa Wieś 86.Zambrzyce

G

49.Nowy Pohost (Nowy Pogost) 87.Zambrzyce Jankowo
21.Głębokie O 88.Zambrzyce Kapusty
22.Gwozdowo (Hwozdowo) 50.Okuniewo 89.Zambrzyce Króle

H

51. Orsza 90.Zambrzyce Nowe
23.Hołubicze 52. Ostrowy 91.Zambrzyce Plewki
24.Honczary 53. Oszmiana 92.Zambrzyce Stare

I

54.Otwałki 93.Zambrzyce Wólka Brzezińska
25.Ikaźń

P

94.Zamoczek

J

55.Pańskie 95.Zaponie
26.Januszewo 56.Petersburg (Leningrad) 96.Zarzecze
27.Jody 57.Pieczyszcze 97.Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])
   58.Plissa
   59.Podświle
   60.Połock
   61.Porpliszcze
   62.Propielewszczyzna    
   63.Przebrodzie    
   64.Przedoły (Pieredoły)    
   65.Przewłoczna (Perewołoczna)

SzukajProtoplasta Rodu:

Stefan Zambrzycki

Ostatnio Dodani:

Marian Zembrzycki

Jadwiga z Zembrzyckich

Helena (Irena) z Zambrzyckich

Wacław Zambrzycki

Ireneusz Zembrzycki

 

Napisz do mnie :)