Hilary Zambrzycki


Data urodzenia: 19 lipca 1843 roku

Data śmierci: nieznana


 • Metryka chrztu z kościoł a parafialnego w Głębokiem. 19. lipca 1843.r. urodził się we wsi Alchimowszczyzna Hilary, syn szlachty Franciszka-Ludwika i Józefy ze Skokowskich Zambrzyckich. Ochrzczony 28. lipca 1843.r. przez ks. Jana Bielewicza. Rodzicami chrzestnymi byli szlachta: Robert Skokowski, Józefa Mackiewiczowa.


 • Metryka ślubu nr 16. z 1874.r. z kościoła parafialnego w Zadorożu. 13. października 1874.r. w kościele parafialnym w Zadorożu szlachcic Hilary Zambrzycki lat 24 (?!) z folwarku Niedźwiedziewo , parafii w Głębokiem, syn szlachty Franciszka i Józefy ze Skokowskich Zambrzyckich zawarł związek małżeński z Leokadią Szymakowską panną lat 19 ze wsi Łatysze (Łatyszew?), parafii Zadoroże, córką mieszczan Floriana i Joanny z Naksianowiczów Szymakowskich


 • Na autentycznym (z 1856.r.)wypisie metrycznym jest urzędowy dopisek:

  Stosownie do Dekretu Jego Imperatorskiej Wysokości, Wileński Rzymsko-Katolicki Duchowny Konsystorz zgodnie ze swoją rezolucją podjętą 16-go lutego tego 1856.r. zatwierdza wypis metryczny o narodzinach i chrzcie szlachcica Hilarego, syna Franciszka-Ludwika Zambrzyckiego, zaświadczając to własnym podpisem i przyłożeniem pieczęci urzędowej. 26. lipca 1856.r. ( - ).
 • Pradziadkowie Tomasz Zambrzycki ? ? Ryży ? ? Skokowski ? ? ?
  Dziadkowie Ludwik Zambrzycki Małgorzata z Ryżych ? Skokowski ?
  Rodzice Franciszek-Ludwik Zambrzycki Józefa ze Skokowskich
  Hilary Zambrzycki
  Żona Leokadia z Szymakowskich
  Dzieci Jan Zambrzycki Adolf Zambrzycki Piotr Zambrzycki Maria Zambrzycka Antoni Zambrzycki Michalina Zambrzycka Feliks Zambrzycki Adam Zambrzycki Emilia Zambrzycka Anna Zambrzycka