Jerzy Zambrzycki


Data urodzenia: nieznana

Data śmierci: nieznana


  • Pisarz grodzki brasławski przed 8. 09. 1726. rokiem.


  • Nominowany na stanowisko podczaszego oszmiańskiego w Grodnie 8. 09. 1726. roku po śmierci Michała z Chodzia Halickiego.


  • ( Informacja o stanowisku podczaszego oszmiańskiego zacytowana za: "Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Tom I. Województwo wileńskie. XIV-XVIII wiek." Pod Redakcją Andrzeja Rachuby. Opracowali Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemysław P. Romaniuk przy współpracy Uładzimira Jemialianczuka i Andreja Macuka.)
  • Rodzice Stefan Zambrzycki ?
    Jerzy Zambrzycki
    Żona ?
    Dzieci Michał Zambrzycki Andrzej Zambrzycki