Stefan Zambrzycki


Data urodzenia: nieznana

Data śmierci: nieznana


Był regentem powiatu braławskiego.


  • 17. maja 1694. roku Kazimierz książę Sapieha, hetman Wielkiego Księstwa Litewskiego, wysłał ordynans do Stefana Zambrzyckiego, regenta powiatu brasławskiego.  • Stefan Zambrzycki
    Żona ?
    Dzieci Jerzy Zambrzycki Franciszek Zambrzycki