Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

Schemat genealogiczny
Inne Artykuły:


  1. Herbarz Polski. Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

  2. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

  3. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Alicja Niedźwiecka, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 25. z 1999. roku.

  4. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Adolf Zambrzycki, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 27. z 1999. roku.

  5. Na pogrzebie Ludwika Zambrzyckiego Posła na sejm z Litwy, zmarłego w Paryżu 1834. Antoni Gorecki.

  6. Sprawa Lubomirskiego w roku 1664. Wiktor Czermak, Odbitka z Ateneum 1885 i 1886.

  7. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie herbarza Milewskiego). Wydanie z rękopisu

  8. Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Opracował Franciszek Piekosiński, Lwów 1911, z Drukarni Ludowej we Lwowie

  9. Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Czesław Jankowski, Petersburg, Księgarnia Grendyszyńskiego, Kraków, G. Gebethner i Spółka, 1896.

  10. Ród Zambrzyckich. Adolf Zambrzycki, Wiadomości Ziemiańskie, numer 11. z 10. listopada 2002., strony 19-24

   

Zambrzycki herbu Kościesza (t. 11 s. 492-493)

Zambrzycki herbu Kościesza. O tych stoi już wyżem, tu kładziemy ich procedencją tak, jak ją Wielądek za mieścił. - Imię to znajduje się w herbarzach pod imieniem Kołakowskich. Po nadaniu przez książęcia Mazowieckiego, Maciejowi i Wielisławowi de Kolako, sześćdziesiąt łanów Chełmskich, nad strugą Zambrzyca. zwaną, w ziemi Łomżyńskiej powiecie Zambrowskim będącą, (to jest w aktach metryki Koronnej między nokami 1416. i 1446. Q8 karcie 101. pod literami GG.) ciż Maciej i Wielisław erygowali nad tąż strugą wsie tegoż imienia Zambrzyce, Stara wieś, Nowa wieś, Króle i inne kolonie. Odtąd pokolenie rzeczonych Macieja i Wielisława de Kolako pisali się z Zambrzyc Zambrzyccy, a ci co na Kołakach osiedli z Kołaków Kołakowscy.

Z między tych pokoleń na wymienionych wsiach Zambrzycach, byli dziedziczący, Józef i Paweł Zambrzyccy, od Józefa Marcin. Szymon, Joachim i Paweł, od Joachima Jan Filip dworzanin J. K. Mści, od którego Jan Zambrzycki instygator Wielkiego Księstwa Litewskiego, od tego z Katarzyny Czosnowskiej, Józef chorąży Wizki, od niego z Strzałkowską Ignacy chorąży Łomżyński, od którego z Teodorą Ossolińską, Jan chorąży Nurski na Zambrzycach, Krolach, Brzeźnie i Troszynie dziedzic, od którego z Józefą Miszewską sędzianką Wyszogrodzki, Ignacy. Od Pawła zaś pochodzi Jan od tego Feliks i Aleksy. Feliks z Dorotą Kossakowską miał synów: Jana Macieja, Nikodema i Jakuba, od Macieja pochodzi Grzegórz, od Grzegorza Jan stolnik Orszański, od którego Józef sędzia prezydent Orszański, od tegoż zaś Tadeusz t Aleksander, Toniesz i Walenty Zambrzyccy w Litwie na Pańskich i Przewłocznie.

Od wspomnianego zaś Feliksa i Doroty Kossakowskiej pochodzi Nikodem dziedziczący na Zambrzycach Starej wsi, miał synów: Jana, Józefa i Ignacego, od którego z Katarzyną Chodorowską, Wojciech starosta Mrzygłocki, który wzierni Sanockiej lokował się, i Andrzej skarbnik Łomżyński, od tego zaś Jędrzeja z Urszuli Kruszewską, Jan stolnik [str. 493] Nurski na Miedzechowie, od którego z Katarzyną Klicką, Karol sekretarz gabinetu cudzoziemskich interesów, Paweł, Antonin, Marianna Wawrzyńca Pruszkowskiego szambelana J. K. Mci żona i Tekla. Szczepan stolnik Liwski, kawaler orderu ś. Stanisława z Teressą Górską, Piotra Górskiego podczaszego Chęcińskiego córką, na Ustanowce dziedzic. Ksiądz Franciszek, biskup Dardaneński, sufragan Kijowski, proboszcz Górski i Jadowski, Stanisław szambelan J. K. Mści na Kotkowie w województwie Sieradzkiem, mający z Anny Walewskiej z Strobina syna Edwarda. - Her. Wiel.

 

SzukajProtoplasta Rodu:

Stefan Zambrzycki

Ostatnio Dodani:

Marian Zembrzycki

Jadwiga z Zembrzyckich

Helena (Irena) z Zambrzyckich

Wacław Zambrzycki

Ireneusz Zembrzycki

 

Napisz do mnie :)