Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

Schemat genealogiczny
Inne Artykuły:


  1. Herbarz Polski. Kasper Niesiecki, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

  2. Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami...

  3. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Alicja Niedźwiecka, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 25. z 1999. roku.

  4. Śmiałkowie Bolka Śmiałego. Adolf Zambrzycki, Kontakty. Tygodnik Podlaski. Nr 27. z 1999. roku.

  5. Na pogrzebie Ludwika Zambrzyckiego Posła na sejm z Litwy, zmarłego w Paryżu 1834. Antoni Gorecki.

  6. Sprawa Lubomirskiego w roku 1664. Wiktor Czermak, Odbitka z Ateneum 1885 i 1886.

  7. Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego (dopełnienie herbarza Milewskiego). Wydanie z rękopisu

  8. Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich. Opracował Franciszek Piekosiński, Lwów 1911, z Drukarni Ludowej we Lwowie

  9. Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Czesław Jankowski, Petersburg, Księgarnia Grendyszyńskiego, Kraków, G. Gebethner i Spółka, 1896.

  10. Ród Zambrzyckich. Adolf Zambrzycki, Wiadomości Ziemiańskie, numer 11. z 10. listopada 2002., strony 19-24

 

    Korona polska przy złotey wolności starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami … ozdobiona… podana przez X. Kaspra Niesieckiego …

  

T.4,  strona 663.

 

          Zambrzycki herbu Kościessa w Ziemi Wiskiey, piszą się z Zambrzycy, które niegdy dobra były Królewskie, czegom czytał dowod na liście Zygmunta II in Ms. Petricov. kędy też wspominaią Jana Zambryckiego Ziemianina Zatorskiego w roku 1508. Jan Zambrzycki Sekretarz Królewski ołtarz Christo Salvatori, y żonie swoiey Teodorze Dembińskii z Dembian nadgrobek wystawił, y uposażył w Krakowskim kościele Św. Marka, kędy widzieć herb iego, pierwszy Kościesza, drugi podle niego Rawicz żony iego. Filip syn Joachima w Ziemi Łomżyńskiey, którego y synow iego krwawe w rożnych woiennych okazyach zasługi, zapisała z wdzięcznością Konstytucya 1662 fol. 38 y 39.  

Jan Instygator Koronny z Seymu 1676 Kommisarz do granic od Węgier Constit. fol.31.

Jędrzey, Jerzy y Mateusz w Łomżyńskiey, Stefan y Woyciech w Warszawskiey 1697.

 

 

SzukajProtoplasta Rodu:

Stefan Zambrzycki

Ostatnio Dodani:

Marian Zembrzycki

Jadwiga z Zembrzyckich

Helena (Irena) z Zambrzyckich

Wacław Zambrzycki

Ireneusz Zembrzycki

 

Napisz do mnie :)