Krasny Łuh (Krasny Ług)

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Krasny Łuh (Ług) – okolica szlachecka nad rzeką Zaszcześlanką na północnym krańcu powiatu Borysowskiego, w okręgu policyjnym dokszyckim (Dokszyce). Znajduje się przy drodze z zaścianka Zaszcześle do Jasiewicz. Grunta lekkie. Okolica składa się z siedmiu osad (dane z 1866. roku). Kiedyś parafia rzymskokatolicka w Dokszycach, dziś – w Głębokiem.

 

      W Krasnym Łuhu żyli Zambrzyccy:

 

W 1848. roku – Hilary Zambrzycki z żoną Aleksandrą z Szuniewiczów (urodzoną około 1820. roku) i ich synem Antonim urodzonym tu w 1848. roku. Antoniego ochrzcił w Głębokiem ksiądz Benign Iwaszkiewicz. Rodzice chrzestni Antoniego: Aleksander Sosnowski  i Joanna Szuniewiczowa.

Aleksander Sosnowski był ożeniony z Marianną z Zambrzyckich; w 1872. roku żyli w zaścianku Słobódka. Ich syn Antoni w 1872. r. ożenił się z Anielą, córką Józefa i Tekli z Zienkiewiczów Karczewskich z Leplan.

 

W 1849. roku – Józef Zambrzycki z żoną Dorotą z Drozdowiczów i ich córką Józefą Aleksandrą urodzoną tu w 1849. roku. W Głębokiem ochrzcił ją ksiądz Benign Iwaszkiewicz. Rodzicami chrzestnymi Józefy Aleksandry byli: Stanisław Parczyński i Honorata Zambrzycka.

 

W 1850. roku – Jan Zambrzycki  z żoną Rozalią z Górskich (urodzoną około 1810. roku) i ich synem Zygfrydem urodzonym około 1830. roku. Wtedy Krasny Łuh należał do parafii Dokszyce.

 Zygfryd Zambrzycki  w 1850. roku ożenił się z Elżbietą, panną lat 24, córką Jacka i Teresy z Karczewskich Jankowskich  z Propielewszczyzny. Ślub w Głębokiem - ksiądz Kozakiewicz. Świadkami zaślubin byli: Dominik Parczyński, Szymon Jankowski i Hilary Zambrzycki.

 

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])