Rutki

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Alchimowszczyzna
 2. Aleksandrynowo
 3. Barbarówka
 4. Bobrowszczyzna
 5. 5. Bobrykowszczyzna
 6. Borowe
 7. Borysów
 8. Bóbr
 9. Brasław
 10. Bykowszczyzna
 11. Cielesze (Cielczy)
 12. Dawydki Małe
 13. Dawydki Wielkie
 14. Dokszyce
 15. Druja
 16. Dziadziuszki (Dziadziuki)
 17. Dzisna
 18. Epimachy (Epimachowszczyzna, Jepimachowszczyzna)
 19. Fawory
 20. Fortuna
 21. Głębokie
 22. Gwozdowo (Hwozdowo)
 23. Hołubicze
 24. Honczary
 25. Ikaźń
 26. Januszewo
 27. Jody
 28. Klibowszczyzna (Klebowszczyzna)
 29. Klonówka
 30. Kolano
 31. Kolonia (Pruska Kolonia)
 32. Kołaki
 33. Kowalewszczyzna
 34. Krasny Łuh (Krasny Ług)
 35. Królewszczyzna
 36. Leplany
 37. Łomża
 38. Łotysze (Łatysze)
 39. Łozowiki
 40. Łużki
 41. Łyntupy
 42. Michały
 43. Milki
 44. Mińsk
 45. Mniuta
 46. Niedźwiedziowo (Niedźwiedziewo)
 47. Nowa Wieś (Nowa Wioska)
 48. Nowa Wieś
 49. Nowy Pohost (Nowy Pogost)

            

Rutki – wieś i folwark w gminie  Kossaki,  w powiecie łomżyńskim. Do Łomży 30 wiorst. Była tu szkoła początkowa, tartak parowy i cegielnia, pokłady kamienia wapiennego. W 1827. roku było tu 8 domów, w których żyło 109 mieszkańców.

            Rutki folwark z osadą Pensy Lipno, oddzielony od dóbr Mężenino, rozległy w 1878. roku: 3947 mórg.

             Rutki – wieś włościańska wchodząca w skład dóbr Mężenin miała 42 osady. Ta wieś wspomniana w XV wieku jest gniazdem Rutkowskich (Gloger, Ziemia Łomżyńska).

Tutaj,  pod wezwaniem Św. Anny parafia, która powstała prawdopodobnie około 1420. roku; pierwsze informacje o jej funkcjonowaniu pochodzą z roku 1465. Obecny kościół Św. Anny zbudowano w 1568. roku, konsekrowany w 1598. roku przez biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego. Wielokrotnie remontowany i przekształcany, zwłaszcza w roku 1863. kosztem Agnieszki Buszom, właścicielki Mężenina.

 

          Rutki Nory i Rutki Zaborowo – dwie wsie w parafii Wizna, powiat łomżyński. Władysław, książę mazowiecki, w roku 1436. nadał w Wiźnie pięciu braciom „de Rutkowo” 10 łanów zwanych Zaborowo nad rzeką Wisznicą za 10 kop groszy i 3 łany 10 mórg przyległych za 9 kop groszy.

      

           Rutki Nory – wieś rządowa nad rzeką Biebrzą, gmina Bożejewo, parafia Burzyn. Mieszka tu drobna szlachta. W spisie wsi z 1827. roku podane pod nazwą Rudki Nory; 29 domów, w których żyje 211 mieszkańców.

           Rutki Zaborowo – wieś  rządowa ( jeden dom, siedmiu mieszkańców) w gminie Bożejewo,  powiat  łomżyński, parafia Wizna. Mieszka tu drobna szlachta. W roku 1827. Rutka Zaborowa w parafii Jedwabne.

   Powyższe dane pochodzą z roku 1866.

 

Do gminy Rutki należą:         Rutki Kossaki

                                                Rutki Cegielnia

                                                Rutki Jatki

                                                Rutki Nowiny

                                                Rutki Tartak Nowy

                                                Rutki Tartak Stary

 

Miejscowości związane z Zambrzyckimi:

 1. Okuniewo
 2. Orsza
 3. Ostrowy
 4. Oszmiana
 5. Otwałki
 6. Pańskie
 7. Petersburg (Leningrad)
 8. Pieczyszcze
 9. Plissa
 10. Podświle
 11. Połock
 12. Porpliszcze
 13. Propielewszczyzna
 14. Przebrodzie
 15. Przedoły (Pieredoły)
 16. Przewłoczna (Perewołoczna)
 17. Romielewszczyzna (Ramielewszczyzna)
 18. Rusanowo
 19. Rutki
 20. Sieliszcze
 21. Słobódka
 22. Sołpinki (Sałopinki)
 23. Soroki
 24. Strynadki
 25. Suchodoły
 26. Szepielewo
 27. Szkatulino
 28. Szołdry
 29. Szyłohorje (Szyłohory, Szyłogóry)
 30. Świła
 31. Święciany
 32. Wiazynka
 33. Wieczność
 34. Wilno
 35. Zadoroże
 36. Zambrów
 37. Zambrzyce
 38. Zambrzyce Jankowo
 39. Zambrzyce Kapusty
 40. Zambrzyce Króle
 41. Zambrzyce Nowe
 42. Zambrzyce Plewki
 43. Zambrzyce Stare
 44. Zambrzyce Wólka Brzezińska
 45. Zamoczek
 46. Zaponie
 47. Zarzecze
 48. Zaszcześle (dziś: [urożajnaja])